Disclaimer

Alles wat met een website en het gebruik daarvan te maken heeft is aan regeltjes gebonden. Zowel wettelijk als het geen de eigenaar van de site zelf vind gelden voor de site. De belangrijkste regels voor deze website zal ik hieronder even samenvatten.
  1. Op deze site rust Copyright. Het is dus niet toegestaan stukken tekst, broncode of fotomateriaal te gebruiken op andere sites zonder goedkeuring van de webmaster van deze site.
  2. Het zogenaamd deeplinken naar afbeeldingen op deze site is niet toegestaan.
  3. Het plaatsen van een link naar deze site mag altijd. Echter wel met de juiste naamsvermelding. Dit is "www.sukkels.com", en niet iets dat daar op lijkt of een zelfverzonnen naam.
  4. Alle mensen die duidelijk op de foto's staan is verteld dat de foto's op deze site terecht zouden komen en hebben daarvoor ingestemd (hoe zat ze ook waren). Mocht u toch van mening zijn ten onrechte op de foto te staan en het hier niet mee eens zijn dan dient u contact opnemen met de webmaster. Deze zal de foto(s) in kwestie verwijderen.
  5. De webmaster is niet aansprakelijk voor de informatie die gevonden kan worden op de pagina's waar naar toe wordt gelinkt. Tevens is de webmaster niet aansprakelijk voor gedane uitspraken in het guestbook. Indien u een uitspraak in het guestbook aantreft die wettelijk gezien niet door de beugel kan kunt u daarover contact opnemen met de webmaster. Deze zal de uitspraak verwijderen.
  6. De webmaster is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de www.sukkels.com toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de webmaster in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van www.sukkels.com ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
  7. Mocht je spelfouten vinden dan mag je ze houden.
Als u contact wilt opnemen met de webmaster van www.sukkels.com dan kan dat door een emailtje te sturen naar webmaster@sukkels.com, of door onderstaand formulier in te vullen.

Naam:
Email:
Bericht: